Ο Δήμος Καρπάθου αποφάσισε την ανάθεση εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικού τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί, την ανάδειξη του φυσικού, πολιτισμικού και ιστορικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την αφετηρία ενός πρότυπου έργου σε ένα νησί με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, ενταγμένο και στο Δίκτυο NATURA 2000.

Η εργασία αφορά στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού με τίτλο «Δράση Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού στη Νήσο Κάρπαθο και τη Νήσο Σαρία». Συγκεκριμένα, κατόπιν επίσκεψης και πεζοπορίας όλων των μονοπατιών, αφορά στην ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών στην Κάρπαθο και στη Σαρία, ως εξής:

– Καταγραφή των μονοπατιών

-Σημεία Ενδιαφέροντος

-Λεπτομερής καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή του δικτύου μονοπατιών κατόπιν επίσκεψης και πεζοπορίας των μονοπατιών

-Περιγραφή της απαιτούμενης σήμανσης του δικτύου

-Σχεδιασμός ολοκληρωμένης πρότασης προβολής και προώθησης του δικτύου μονοπατιών της Καρπάθου και της Σαρίας σε βάθος πενταετίας. -Ανάπτυξη «εταιρικής ταυτότητας» του δικτύου μονοπατιών, κατασκευή λογότυπου.

-Κατασκευή ψηφιακού οδηγού πεζοπορίας και ξενάγησης για κάποιες από τις διαδρομές της Καρπάθου και της Σαρίας που θα επιλεγούν κατά τα παραπάνω στάδια, με κριτήριο τη βατότητά τους.

Πηγή